Velkommen til Entreprenør 1

Eom ossntreprenør 1 er en entreprenørbedrift med tilholdssted i Oslo med 22 ansatte og en forventet årsomsetning på ca 100 millioner kroner.

Entreprenør 1 har siden starten i 2002 vært med på å utvikle og gjennomføre en rekke krevende og interessante byggeprosjekter. Vi utfører totalentrepriser, hovedentrepriser og rehabiliteringsoppdrag, særlig med tyngde på lager- og industribygg.
Gjennom våre medarbeidere har vi lang erfaring, og fartstid i entreprenørbransjen helt tilbake til 1972. Vi legger stor vekt på kvalitetsstyring og at alle prosesser utføres i samarbeid mellom alle berørte parter.

Vi har sentral godkjenning innenfor de fleste områder, og det som skal til for å gi byggherren et vellykket resultat.

Vår tid, våre ressurser og vår satsing fordeler seg med 30 % på boligbygging, 70 % på bygging av næringsbygg.

 

Som illustrasjonen over viser er vår strategi å benytte 70% av vår tid og våre ressurser på bygg innen næring og resterende 30% på bygg av bolig.