lørdag, 06 oktober 2012 11:44

Gregers Grams vei 13

Gregers Grams vei 13, Ullern

5 ekstra ordinære eneboliger utover det ordinære.