Anlegg

anleggEntreprenør 1 har en bred kompetanse og erfaring innen konstruksjoner i betong, og vi arbeider med både plasstøpt betong, slakkarmerte og etterspente konstruksjoner.

Betong er et fantastisk byggemateriale med mange muligheter. Den kan formes i vilkårlig form og vil speile forskalingsoverflaten med et identisk avtrykk. Betong er også et svært bestandig byggemateriale som er tilnærmet vedlikeholdsfri. I tillegg karakteriseres betong som brannbestandig, formbar, støyisolerende, kostnadseffektiv og som et materiale med god kapasitet

Referanser - Anlegg