Næringsbygg

naeringsbyggEntreprenør 1 utfører alle typer av betongarbeid, tømrerarbeid og fasadearbeid med egne ansatte. Vi samarbeider tett med byggherre og byggherrens konsulenter.

Andre fag utføres med underentreprenører som vi har gode og lange relasjoner til, samt med eventuelle sideentreprenører valgt av byggherren

Referanser - Næringsbygg