Velkommen til Ruud Entreprenør 1

Vi er en entreprenørbedrift med tilholdssted i Oslo og en forventet årsomsetning på ca. 100 millioner kroner. Med eiere som selv jobber i bedriften, er veien fra planlegging til beslutning svært kort. Det gjør at vi kan jobbe effektivt og fleksibelt, og raskt innrette oss etter våre kunders ønsker og behov. Dette, sammen med stor lokalkunnskap og ansatte som legger sin ære i å levere høy kvalitet på alle våre tjenester, har gitt oss stor tillit i markedet siden etableringen i 2002. Og nettopp tillit er et stikkord i vår filosofi. Vi jobber ikke for å bli størst, men for at navnet Ruud Entreprenør 1 også i framtiden skal være synonymt med stolthet, kvalitet og trygghet for våre kunder. Vi påtar oss alle entrepriseformer, og våre kunder er både private, offentlige og profesjonelle utbyggere. Vårt primære nedslagsfelt er Oslo, Akershus og Buskerud. Vi har sentral godkjenning for ansvarsrett, både som utførende og kontrollerende organ. Vår tid, våre ressurser og vår satsing fordeler seg med 80 % på boligbygging, 10% på totalrehabilitering, og 10 % på bygging av næringsbygg.Vi er i overkant av 20 ansatte, de fleste med høy fagkompetanse og lang erfaring fra byggebransjen. Staben favner blant annet ingeniører, tømrere, betongarbeidere og flisleggere. I tillegg samarbeider vi tett med lokale bedrifter innen andre fagområder ved behov. Det gjør oss kapable til å påta oss selv store og komplekse oppdrag, gjerne som totalentreprenør. Vi setter like store krav til våre samarbeidspartnere som til oss selv, nettopp for å sikre den høye kvaliteten vi er kjent for. I erkjennelsen om at det er våre ansatte som er hovedårsaken til bedriftens gode renommé og solide posisjon, legger vi forholdene til rette for et trivelig og utviklende arbeidsmiljø. Det gjøres gjennom varierte og utfordrende arbeidsoppgaver, og muligheter for personlig utvikling gjennom kompetansepåfyll og interne karrieremuligheter. Ved å framstå som en attraktiv arbeidsgiver, sikrer vi tilsig av kompetent arbeidskraft, samt at nøkkelpersoner blir værende i bedriften. HMS-arbeidet er også en viktig og grunnleggende del av våre daglige rutiner. Vi jobber alltid etter en nullskadevisjon både når det gjelder personell og det ytre miljøet. At vi har et lavt sykefravær er det beste skussmålet på at vi har lyktes i vårt arbeid, og at folk trives på jobben.

Kontakt

Ruud Entreprenør 1 AS

Maridalsveien 8 A - 0178 Oslo

Telefon: 22 64 11 70

Email: post@entreprenor-1.no